Nové webové stránky na www.bozpsebek.cz

Bohumil Šebek - odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany

Nabízím poradenství a služby v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany.

Požární ochrana

 Začlenění činností do kategorií dle požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím) a vypracování vyplývající dokumentace dle začlenění
 Stanovení podmínek požární bezpečnosti
 Zpracování a vedení dokumentace PO
 Zpracování tématického plánu a časového rozvrhu školení pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance a pro odbornou přípravu pracovníků zařazených do preventivních požárních hlídek
 Provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle vypracovaných osnov
 Provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek včetně jmenování preventivních požárních hlídek
 Zpracování požárních řádů
 Zpracování požární poplachové směrnice
 Zpracování požárního evakuačního plánu v textové a grafické podobě
 Zpracování dokumentace zdolávání požáru včetně operativní karty
 Provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou
 Vedení požární knihy
 Odborná metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu
 Sledování termínů prohlídek (revizí) vyhrazených druhů věcných prostředků PO
 Zajištění prohlídek a revizí věcných prostředků PO formou dodavatelů
 Odborná pomoc při vedení přehledů o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek a rozmístění věcných prostředků PO
 Osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (Státní požární dozor)
 Výkon osoby odborně způsobilé v PO
 Další činnosti dle specifických a místních podmínek
 Určení nutnosti přítomnosti požárních hlídek při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one